Pages Navigation Menu

Bedrijfsvoeringskalender

Bedrijfsvoeringskalender Ruiterclub Bloemendaal

Met de bedrijfsvoeringskalender leggen we vast wanneer we waar over gaan praten als bestuur. Daarmee willen we het volgende bereiken:

  • vooruitzien: we praten vooraf over zaken in plaats van dat ze ons overkomen,
  • goed voorbereiden: betrokken bestuursleden weten wanneer ze voor hun onderdeel moeten beginnen met voorbereiden,
  • communicatie: naar de leden toe is duidelijk wanneer we beleid bepalen en wanneer welke onderwerpen aan de orde komen.

Januari;Penningmeester: jaarverantwoording opstellen
Voorzitter: mestopgave LNV (mest per 31/12)

Februari; Penningmeester:opstellen van de jaarstukken
Secretaris / Ledenadministratie: donaties Vrienden van de Ruiterclub
Evenementen: Hofstededagen

Maart; Penningmeester:boekhouding (ook wat betreft de BTW) afsluiten
Secretaris: voorbereiden ledenvergadering (datum)
Voorzitter: gecombineerde opgave LNV

April; Penningmeester: bespreken jaarverantwoording, kascommissie

Mei; Bestuur: houden van de ledenvergadering (mei of juni)
Instructie: benodigde paarden/pony’s
Stalzaken: stand van zaken gezondheid paarden/pony’s
Secretaris: factureren stalling trailers

Juni; Stalzaken: afspraken zomerperiode weidegang

Juli; Verzorgsters: Voerlijsten tweede halfjaar

Augustus (waarschijnlijk geen vergadering)

September; Stalzaken: paarden/pony’s bestand

Oktober; Penningmeester: begroting voorstellen

November; Bestuur: begrotingsvragen bespreken/uitwerken (Stalzaken, Bar, Instructie, Onderhoud  bepalen specifieke begrotingsvragen)
Secretaris: vergaderdata plannen
Evenementencommissie: wedstrijden inplannen

December; Bestuur: begroting vaststellen, vergaderdata vaststellen, wedstrijden etc vaststellen
Verzorgsters: voerlijsten eerste halfjaar
Barzaken: nieuwe barlijsten, inventariseren
Stalzaken: inventariseren