Topmenu

ALV 2011

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 22 juni is om 21.00 u. de algemene ledenvergadering.

Alle leden (en ouders/verzorgers van leden) zijn hartelijk uitgenodigd.

Klik hier voor de agenda.

We zullen de vergadering beginnen met het bedanken van de vorige bestuursleden. Gelukkig hebben we voor de meeste functies al vervanging. Daarna bespreken we het afgelopen jaar en willen we aan de ledenvergadering een aantal zaken voorleggen zoals het mogelijk kunnen gaan afkopen van bardiensten.

Mocht u een specifiek standpunt willen meegeven omdat u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u dat – uiterlijk daags voor de vergadering- doorgeven aan de secretaris (secretaris@ruiterclubbloemendaal.nl ).  De door de ledenvergadering genomen besluiten zijn bindend voor de vereniging.

graag tot woensdag de 22ste,

namens het bestuur,

Ruurd van der Spoel.

nb de notulen van de vorige alv vindt u op de site onder het kopje “Het bestuur”.