Topmenu

Droes

Droes

In het nieuws:

AD Zaterdag 31 maart 2007

Manege weer droesvrij

Door ANNE KOMPAGNIE

GOUDA – De ruitersclub Bloemendaal is weer volledig droesvrij. De paardenziekte sloeg begin december toe op de manege; zo’n dertig paarden en pony’s werden de daaropvolgende maanden ziek, één pony overleed zelfs door de aandoening. Droes staat bekend als een ernstige en zeer besmettelijke ziekte, die alleen paarden kan treffen. De dieren krijgen klachten aan de luchtwegen, gaan snotteren en hebben hoge koorts.
Om verspreiding van de ziekte in Bloemendaal te voorkomen, moesten de dieren tijdenlang in quarantaine worden gehouden. Daardoor konden de lessen op de ruitersclub niet doorgaan en stegen de dokterskosten tot ongekende hoogten.

De incubatietijd voor droes is twee tot vier weken, waardoor lange tijd onzeker bleef of de droes echt onder controle was. Sinds twee weken zijn de lessen echter weer zoals vanouds gestart.

Bestuurslid Miranda Hoogendijk kan nauwelijks beschrijven hoe blij ze is met die ontwikkeling. ,,Het is zo fijn om de dieren te zien opknappen. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Ze hebben natuurlijk lange tijd apart gestaan in een beperkte ruimte, dus hun conditie is niet optimaal.’’

Voorzichtigheid blijft dan ook geboden. ,,Er wordt nog niet van stal gewisseld en sommige pony’s kunnen maar één lesje per dag aan. Maar we zijn zo blij dat de bedrijvigheid van de bezoekers en dieren hier weer terug is.’’

Om de rekeningen voor medische verzorging te kunnen bekostigen, zijn vrijwilligers begin dit jaar met de collectebus huis-aan-huis gaan inzamelen. ,,We hopen dat dat voldoende heeft opgeleverd om de doktersrekeningen te kunnen betalen.’’

Wel werd Hoogendijk teleurgesteld door de houding van enkele leden. ,,Die konden een poos geen paardrijden en weigerden vervolgens contributie te betalen. Terwijl wij wel alternatieve lessen boden, bijvoorbeeld in het opzadelen of het schilderen van paarden. Ik heb die boze klanten proberen uit te leggen dat we hier met dieren werken, niet met fietsen. Ziekten horen er soms helaas bij.’’

De uitleg mocht niet bij iedereen baten. ,,Sommige leden zijn weggegaan. Maar nu we weer volledig droesvrij zijn, hopen we veel nieuwe paardenliefhebbers te mogen begroeten.’’

Link: http://www.ad.nl/groenehart/gouda/article1233037.ece

 
Goudse Post 7 febr 2007

afbeelding1er8

AD zaterdag 3 febr 2007

03022007artikeladue6

Link: http://www.ad.nl/groenehart/gouda/article1052979.ece


VRIJDAG  12 JANUARI WAS
DE MANEGE OP SBS 6 IN
HART VAN NEDERLAND


Wil je de uitzending nog een keer zien
klik: http://www.youtube.com/watch?v=hA_FvVL6XFE

27 jan 2007.
Wij komen er aan !!

De collecte bussen zijn allemaal binnen en de collectepasjes zijn bijna klaar !!

A.s. zondag (28 januari) is er om 12.00 uur in de kantine een bijeenkomst om je collectebus op te halen en krijg je ook je collectepasje. Esther zal aan jullie allemaal ook nog een aantal tips meegeven en de collecte wijken uitdelen.

Wij wensen iedereen heel veel succes met COLLECTEREN !!!


3 jan 2007.

Beste allemaal,

Vanaf 8 januari, na ruim 4 weken gesloten te zijn geweest, proberen wij de lessen weer voor een klein deel op te starten.
Omdat heel veel paarden en pony’s ziek zijn moeten we uiterst voorzichtig zijn.
We hebben een aantal heel belangrijke afspraken daar moet iedereen zich echt aanhouden:
 • De avondlessen gaan zo goed en zo kwaad door,
 • De middag- en zaterdaglessen zijn aangepast, zie hiervoor het schema. maar………..
  • zorg dat je er niet eerder dan 10 minuten van tevoren bent
  • ga na de les direct naar huis of naar de kantine
  • blijf dus niet hangen op het erf
 • Het juryhok is afgesloten, dus als er binnen gereden wordt, kan er geen publiek kijken.
 • Voor het verzorgen van de pony’s/paarden zijn de huidige nieuwe afspraken niet veranderd.
 • Voerdiensten starten op zaterdag 6 januari, kijk dus goed wanneer het jouw beurt was. De voerdiensten zorgen alleen voor de gezonde paarden/pony’s en komen niet in het afgesloten gebied welke afgezet is.
 • Bardiensten starten weer per 8 januari.
 • Blijf NIET hangen op het erf. Hoe minder mensen daar rondlopen, hoe kleiner de kans op besmetting !!

December 2006 

Op dit moment heerst er bij ons op de manege een hele vervelende paardenziekte namelijk Droes.
Droes is een zeer besmettelijke paardenziekte. Alle paarden en pony’s staan onder volledige controle van onze dierenarts.

droespaardendecember2007bu

Bij de ziekte Droes wint de bacterie van de lymfklieren en zal dan een abces vormen in een lymfklier. Vaak is dit tussen de kaaktakken maar het kan zich ook ik de hals vormen zoals op bovenstaande foto (meer foto’s klik hier). Het paard word zeer ziek en krijgt erg hoge koorts vaak boven de 40 graden.
Meer informatie over de ziekte droes (klik hier)

GROOT FINANCIEEL PROBLEEM:

Zoals onze leden weten zijn wij een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Het is bij ons van groot belang dat een ieder bij ons kan paardrijden, alle lagen van de bevolking.
Door deze langsleepende situatie zijn de dierenartskosten ongelofelijk hoog geworden en kunnen wij deze kosten niet betalen.
Eenieder die onze paarden een warm hart toedraagt willen wij dan ook vragen om ons financieel te steunen, dit kan door een gift te storten op onze postbankrekening 7827683 tnv Ruiterclub Bloemendaal, Gouda.
Wij zouden iedereen zo dankbaar zijn om op deze manier door te kunnen draaien, want zonder uw gift kunnen wij ons hoofd niet bovenwater houden en zullen ruim 200 gedupeerde kinderen niet langer kunnen paardrijden !

COLLECTEREN

Eindelijk hebben we een vergunning gekregen om in Gouda 1-malig te mogen collecteren (hulde aan Esther !!!!). Maar er is een heel groot probleem !!!!
Het blijkt dat we zelf voor collectebussen moeten zorgen. Dit is een groot probleem, want waar haal je die zo snel vandaan.
Eenieder die collectebussen heeft, verzoeken wij contact op te nemen. Momenteel hebben wij 50 leden die klaar staan om te collecteren !!!!

Wat waanzinnig veel reactie’s naar aanleiding van de SBS 6 Hart van Nederland uitzending van vrijdagavond, GEWELDIG gewoon !
Er zijn waanzinnig veel collectebussen aangeboden en we hebben er nu ruim voldoende om te kunnen collecteren. HARTELIJK DANK HIER VOOR.

Uiteraard kunt u ons nog steunen door een gift te storten op ons rekeningnr. 7827683.
Financiele steun is op dit moment voor ons van levensbelang !!!!

Hartelijk dank namens al onze leden en
het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal !
Miranda

Reacties kunt u sturen naar: secretaris@ruiterclubbloemendaal.nl


Als je op de manege geweest bent en zeker als je naar een andere plek gaat met paarden (zoals de kinderboerderij) moet je eerst naar huis om schone kleren aan te trekken en je te douchen.

Met vriendelijke gro