Topmenu

Hofstedendagen 2009

Hofstedendagen 2009

Hofstedendagen 2009

Ofschoon het weer dit jaar minder meewerkte, hadden we toch een prima hofstedenweekend.

Eerst kwamen de voorzitter van de Goudse hofsteden en de burgemeester met hun gezelschap aan om de hofstedendagen te openen. Speciaal omdat we 40 jaar bestaan. Naast mooie woorden over ontmoeten en onze club sprak de burgemeester uit dat we 100 jaar zouden moeten bestaan (dus door met de volgende 60!).

Hier de foto’s van de opening:

Image

 

Daarna barstte het programma in alle hevigheid los:

Image

 

En naast allerlei demonstraties te paard, ook de voltige:

Image

 

Op zondag naast het vrijrijden ook de springwedstrijd waarvoor dit jaar speciaal een medaille is uitgereikt.

Image

Al onze vrijwilligers en sponsers hartelijk bedankt voor jullie inzet en hulp. Daarmee hebben een schitterend feest mogen hebben waar veel gouwenaren (en buitenlui) van genoten hebben!

 

 

Voor geïnteresseerden volgt hierna de tekst van de openingstoespraak van onze voorzitter:

Beste kinderen, ouders, leden, oud-leden, vrienden, vrijwilligers, bezoekers en natuurlijk burgemeester en wethouder,

Hartelijk welkom op de Ruiterclub, mijn naam is Ruurd van der Spoel en ik mag u namens het bestuur welkom heten bij onze vereniging. Het is voor onze vereniging een bijzondere dag. Want wij bestaan dit jaar 40 jaar. Ik wil u in de komende vijf minuten iets vertellen over onze club,ons 40-jarig bestaan en het thema van deze hofstedendagen.

Eerst over onze club, wij hebben statutair een sociale niet-winst doelstelling. Dat betekent dat wij niet rijk worden, maar dat we paardrijden mogelijk willen maken voor alle lagen van de bevolking tegen een redelijke prijs. Ons motto is daarbij “voor en door de leden”. En leden hebben we in alle soorten en maten.

De eerste groep zijn onze smurfen, de jongsten tussen de 5 en 7 jaar die spelenderwijs leren paardrijden. Ook kennen we in alle andere leeftijdsgroepen lessen op verschillende niveau’s. Daarnaast hebben we speciale lessen voor gehandicapten, jong en oud, die al dan niet in groepsverband hier wekelijks komen rijden. Omdat wij niet commercieel zijn, kunnen wij voor mensen met een handicap paardrijles tegen dezelfde prijs aanbieden, hoewel dat meer begeleiding vraagt. Vijftien procent van onze leden heeft een handicap.

Onze vereniging wordt in leven gehouden door een groep van zo’n 40 tot 60 volwassenen die ieder op hun wijze bijdragen aan de vereniging. We hebben een beroepskracht voor de dagelijkse verzorging van de paarden en een aantal instructrices voor het verzorgen van de lessen.


Alle andere mensen die hier rondlopen doen dat op vrijwillige basis. Het hele bestuur, de onderhoudsgroep, de hulptroepen voor stalzaken en allerlei andere vrijwilligers maken het mogelijk dat wij als vereniging kunnen bestaan. Dit samen dragen van de club houdt de betrokkenheid groot. Het samen aanpakken betekent echt een verrijking. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook de kosten van onderhoud laag houden omdat we bijna tegen materiaalkosten het werk kunnen uitvoeren.

Het mooie van de club is dat we jongeren een plek bieden om niet alleen te leren rijden, maar ook een pony te verzorgen. Ieder dier heeft twee of drie verzorgers die helpen met het poetsen van de dieren, het verzorgen in het weekend en het draaien van voerdiensten. En door mee te helpen met het voeren en verzorgen dragen we met elkaar de verantwoordelijkheid of leren we daar mee omgaan.

40 Jaar, dit jaar bestaan we veertig jaar. We zijn begonnen als ponyclub onder de leiding van een dierenarts. Dit na het voorwerk van 3 initiatiefnemers en de steun van de gemeente Gouda. Het ontstond in de tijd dat het besef sterk was om het aangezicht van de Bloemendaalseweg te behouden door de vrijkomende boerderijen een sociale of culturele bestemming te geven. De club is op verschillende plaatsen gehuisvest, om uiteindelijk op deze mooie plek naast de A12 uit te komen.

Het jubileum vieren we vandaag met de Goudse Hofstedendagen. Daarnaast organiseren we op 26 en 27 september een groot jubileum feest voor leden en oud-leden. U kunt zich daarvoor inschrijven bij de informatiestand.


Het belang van onze club voor Gouda ligt in 40 jaar in drie punten: Ten eerste geven we zo’n 230 leden (en daarnaast ouders, en vaak ook zusjes of broertjes) een plek om hun hobby uit te oefenen. Dat kan eenmalig per week zijn om te rijden, maar er zijn ook leden die hier bijna iedere dag komen.

Ten tweede houden we hier een deel van het oude karakter van de Bloemendaalseweg in stand op een manier die daaraan recht doet. De wei is nog één van de weinige stukken origineel Gouds weidegrond binnen de stadsgrenzen.

Ten derde brengen we iedere week ontmoeting in de praktijk. Tussen mens en dier, maar ook tussen mensen onderling. Oud, jong, gehandicapt, enthousiasteling of nog een voorzichtige beginner. En daarmee dragen we bij aan de Goudse samenleving als geheel.

En zo nu en dan zijn wij ook een plek waar iemand werkt vanuit een Wajong-uitkering of weer arbeidsritme op doet. Of komt er een school op bezoek om met paarden aan de slag te gaan. Ook daaruit blijkt een stukje betekenis voor de Goudse samenleving.

Ontmoeting

Het thema van dit jaar is ontmoeting. Naast het ontmoeten van mens en dier, kan ontmoeten ook zijn dat je even niets moet (niet – moeten). En dat zie je nog wel eens met fietsers die voor onze wei stil staan om te kijken naar de paarden in de wei of naar iemand die z’n paard longeert. Eigenlijk doet iemand dan twee dingen. Ont-haasten en ont-moeten tegelijk.


Afsluitend

Graag geef ik hierna het woord aan de burgemeester en wil ik hem vast verzoeken straks de openingshandeling te verrichten door voor ons als spreekstalmeester op te treden. Rest mij u allen een fantastisch hofstedenweekend te wensen en mijn dank uit te spreken aan iedereen die dit helpt mogelijk te maken!