Pages Navigation Menu

Organisatie rcb

Organisatie Ruiterclub Bloemendaal

Inleiding
In dit verhaal kun je lezen hoe de Ruiterclub reilt en zeilt. Als je na het lezen nog vragen hebt, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Wat voor soort club is de Ruiterclub Bloemendaal?
We zijn een vereniging. Als Ruiterclub bestaan we uit een groep mensen die op één of andere manier iets hebben met paarden. Vaak via de kinderen of omdat je zelf rijdt. Wij zijn een vereniging voor en door de leden.

Daarbij hebben verschillende leden bijzondere taken, bijvoorbeeld als bestuurslid, instructie of als verzorg(st)er.
In de algemene ledenvergadering kiezen we een bestuur dat alle lopende zaken regelt. Grote beslissingen worden vooraf aan de ledenvergadering voorgelegd. In de ledenvergadering legt het bestuur ook (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar.

Het plezier in het paardrijden voor iedereen staat in onze vereniging voorop. Een plek waar je kunt leren met dieren om te gaan en waar je ook in een groep leert samen te werken om onze club draaiende te houden. Het gaat dus niet om de beste prestatie maar om samen te kunnen genieten van onze hobby. We willen een laagdrempelige vereniging zijn. Dit blijkt onder andere uit de vele kinderen die lid zijn. Ook bestaat zo’n 15% van onze leden uit gehandicapten.

Wat voor soorten lidmaatschap zijn er?
Er zijn drie soorten lidmaatschap mogelijk. Je bent rijdend lid (je hebt dus elke week les), niet rijdend lid (donateur) of losse les lid. We kennen de mogelijkheid van een losse les, maar dit is alleen bedoeld voor leden! Mocht je niet met regelmaat een les kunnen volgen, dan kan je losse les lid worden. We zijn een vereniging en om te rijden is een lidmaatschap nodig. Iemand kan wel, in de aanloop naar een lidmaatschap (maximaal) 4 losse lessen nemen om te kijken of het bevalt.
Verder hebben we nog de mogelijkheid van vriend van de ruiterclub, in deze variant is iemand donateur van de vereniging.


Wat voor soorten paarden/pony’s zijn er?
We kennen drie soorten paarden/pony’s op onze club.

 1. de dieren waarvan de manege eigenaar is.
 2. de dieren die ten behoeve van de manege zijn. Deze dieren zijn van een privé-eigenaar, maar worden door de manege in de lessen ingezet. De manege draagt in dit geval alle lopende kosten (stalling en voer) en mag in ruil daarvoor het dier in de les gebruiken.
 3. de pensionner. Dat is een dier dat van een privé-eigenaar is en waar de manege alleen een soort “hotel” voor is. Daarvoor moet de eigenaar iedere maand een vast bedrag betalen en mag hij op de faciliteiten gebruiken. Op momenten dat er les is, zal natuurlijk één bak in gebruik zijn.

Is er een maximum aantal pensionners?
Om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen kunnen we zo’n 10 pensionners plaatsen. Als er meer mensen hun dier bij ons willen stallen komen ze op een wachtlijst. Zodra er een stal vrij is, kan degene bovenaan de lijst deze stal krijgen. Wil hij dat niet, dan komt die persoon weer onderaan de lijst.

Hoe werkt dat met verzorg(st)ers, voerdiensten en bardiensten?
Voor de manegepaarden en pony’s en de ten behoeve van dieren zijn er per paard drie verzorg(st)ers. De derde verzorg(st)er mag één keer per week poetsen en één keer per kwartaal op zondag vrijrijden. Als tegenprestatie heeft de derde verzorg(st)er ongeveer eens per maand een middag voerdienst (in het weekend voeren en vegen).
De eerste verzorg(st)er mag drie dagen per week poetsen en de tweede mag twee dagen per week poetsen. Daarnaast mogen ze om de week op zondag vrijrijden. Als tegenprestatie hebben de eerste en tweede verzorg(st)er één keer per maand een ochtendvoerdienst (in het weekend voeren en vegen). Overigens kunnen verzorgsters onderling natuurlijk andere afspraken maken over de verdeling van poetsdagen en vrijrijden op zondag.
Ook moeten (veelal een ouder van) de tweede en eerste verzorg(st)er bardiensten draaien. Deze bardiensten zijn maandelijks op een vaste dag en zo’n twee keer per jaar op een extra zon- of feestdag (toerbeurt).


Wie mag de dierenarts bellen?
In principe mag alleen het bestuurslid stalzaken de dierenarts bellen. Dat geldt zowel voor manegepaarden als voor ten behoeve van paarden. Als een eigenaar zelf belt is dat prima, maar dan betaalt hij zelf de rekening. Natuurlijk kan stalzaken aan anderen vragen om namens stalzaken te bellen, maar dat is altijd in specifieke situaties.

Hoe gaat het met nieuwe leden?
Kinderen die lid willen worden en geen rijervaring hebben, kunnen eerst enkele longeerlessen krijgen. In die les wordt gekeken hoe het gaat en op welk niveau het kind het beste kan beginnen. Als kinderen al wel rijervaring hebben worden ze afhankelijk daarvan ingedeeld in een les.

Moet je een veiligheidscap dragen?
Ja, een veiligheidscap en goede rijlaarzen (of joppers en chaps) zijn verplicht. In het begin kan een cap van de manege geleend worden, maar dat is tijdelijk!
Een rijbroek is niet verplicht (maar rijdt wel een stuk lekkerder!).

Wat voor soorten lesgroepen zijn er?
We kennen groeigroepen en vaste groepen. In een groeigroep zal door de jaren heen de ervaring toenemen en zullen we alleen anderen plaatsen die bij dit niveau passen. In de vaste groepen (zoals een beginnersgroep) kunnen we steeds opnieuw nieuwe leden plaatsen van dat niveau. Als je het idee hebt dat je beter bent dan het gemiddelde van zo’n groep, kun je vragen of je naar een andere groep (met een hoger niveau) kan.

Wie geven er instructie?
We hebben meerdere mensen in dienst die de instructie-uren verzorgen. Ook hebben we een aantal mensen, die invallen als dat nodig is. Daarmee hebben we als vereniging een stukje flexibiliteit en heb je als lid toch vaak dezelfde persoon die lesgeeft. Mocht je het niet zo goed kunnen vinden met degene die lesgeeft, dan heb je de mogelijkheid naar een andere les te gaan. Iedereen die les geeft heeft daarvoor minimaal een ruiterbewijs en is, naar oordeel van het hoofd instructie in staat les te geven.


Het aankoopbeleid van de manege
We willen paarden of pony’s alleen kopen als ze op proef kunnen komen gedurende een bepaalde periode. In die periode worden de dieren klinisch gekeurd door de dierenarts. Wat van belang is, is dat we dieren kopen van een handelaar die we kunnen vertrouwen en met wie we vaker zaken doen.

Wie doet het onderhoud?
Het grote onderhoud van de club is voor de gemeente Gouda. Daar huren we de opstallen en het terrein van. Alle lopende zaken doen we zelf. Daartoe hebben we een groep vrijwilligers die samen de noodzakelijke klussen doen. Aanpassingen aan bijvoorbeeld een stal mogen niet zelf worden uitgevoerd. Dit blijft altijd onder regie van onderhoud.

Hoe ziet het bestuur eruit?
Momenteel heeft ons bestuur de volgende taken verdeeld:

 • Voorzitter; leiden van de vergaderingen, externe contacten (gemeente) en onderhoud.
 • Penningmeester; alle financiële zaken van budget tot dagelijkse uitgaven en verantwoording.
 • Secretaris; uitschrijven en agenderen vergadering, notuleren, brieven en contracten.
 • Hoofd instructie; organiseren lessen en regelen van de instructeurs.
 • Hoofd stalzaken; stallen, wei en gezondheid van de paarden/pony’s; contacten dierenarts.
 • Hoofd barzaken; alle baraangelegenheden t/m kinderfeestjes.
 • Ledenadministratie; bijhouden van de leden en de betaling van het lidmaatschap.
 • Verzorging; voerdiensten, indelen verzorg(st)ers en communicatie met verzorg(st)ers namens het bestuur.

Naast de bestuursfuncties en -taken hebben we ook een evenementencommissie, zij verzorgen alle evenementen.

Gedrag op het erf
Op het erf van de Ruiterclub moeten we er allemaal op letten dat ons gedrag niet schadelijk is voor de paarden. Wanneer wij rommel zoals plastic of papier niet opruimen, kunnen de paarden dit binnen krijgen met alle schadelijke gevolgen hiervan. Het spreekt voor zich dat glas, vuur en sigaretten op een manege gevaarlijk zijn.

Ruiterbewijs en buiten rijden?
Wij stimuleren dat leden een ruiterbewijs halen. Niet alleen vanwege de theoretische kennis die leden dan opdoen, maar ook omdat dan extern wordt aangetoond dat iemand voldoende rijvaardigheden heeft om buiten te rijden. Buiten rijden op een manegepaard mag alleen als je een ruiterbewijs hebt (uitzonderingen kunnen alleen door het bestuur gemaakt worden) en er iemand van het bestuur bij aanwezig is.