Pages Navigation Menu

Vrienden van de Ruiterclub

Formulier Vrienden van de Ruiterclub

Klik hier om het formulier te openen voor de vrienden van de Ruiterclub.


 

Wat is Vrienden van de Ruiterclub?
Vrienden van de Ruiterclub is een groep mensen die de club een warm hart toedragen en daarom op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal € 25,00 (2018) doneren.

De beschikbare gelden worden op voorstel van het bestuur en in samenwerking met de sponsorcommissie aan projecten besteed die niet uit de normale begroting kunnen worden betaald.
Daarbij kun je denken aan:

  • (volledige) bestrating/asfaltering van het erf
  • opknappen van de paddocks
  • bewerken van de weide
  • nieuw gasfornuis voor in de keuken

Door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief willen we de leden van Vrienden van de Ruiterclub op de hoogte houden van de besteding van de binnengekomen gelden.

Wie kunnen er lid worden van de Vrienden van de Ruiterclub?
Uiteraard de leden en oud-leden van de Ruiterclub. Maar ook ouders en opa’s en oma’s van leden. Een ieder die de club een warm hart wil toedragen is welkom bij ons!!

Hoe wordt het geld beheerd?
De gelden worden beheerd door de penningmeester van de Ruiterclub. De penningmeester ziet er op toe dat gelden ten gunste komen van leden en dieren d.m.v projecten te bekostigen.

Hoe kan ik lid worden?

U kunt lid worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden naar:

Vrienden van de Ruiterclub
Bloemendaalseweg 26
2804 AA Gouda

Hoe kom ik aan een aanmeldingsformulier?
Klik hier en download het formulier (sla het zelf op, met de tab-toets kunt u door de invoervelden). Stuur daarna het op. Mocht het downloaden niet lukken, mail dan naar: secretariaatrcb@gmail.com. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in de bar.

Wij vragen u: word Vriend van de Ruiterclub en steun ons!!

Iedere Vriend wordt vermeld in de vitrine in de kantine (een bord met alle ‘vrienden’).