Vrienden van de Ruiterclub

Wie zijn Vrienden van de Ruiterclub?
Vrienden van de Ruiterclub is een groep mensen die de Ruiterclub een warm hart toedragen en daarom op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal € 25,00 doneren.

De beschikbare gelden worden op voorstel van het bestuur aan projecten besteed die niet uit de normale begroting kunnen worden betaald. Daarbij kun je denken aan:

  • bestrating/asfaltering van het erf
  • opknappen van de paddocks
  • bewerken van de weide
  • nieuw gasfornuis voor in de keuken
  • etc.

Door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief houden we de Vrienden van de Ruiterclub op de hoogte houden van de besteding van de binnengekomen gelden.

 

Wie kunnen er Vriend van de Ruiterclub worden?
Uiteraard de leden en oud-leden van de Ruiterclub. Maar ook ouders en opa’s en oma’s van leden. Een ieder die de club een warm hart toedraagt is welkom als Vriend! 

Hoe wordt het geld beheerd?
De gelden worden beheerd door de penningmeester van de Ruiterclub. De penningmeester ziet er op toe dat de gelden worden besteed aan de projecten die we hiervoor hebben beschreven (zie onder ‘Wie zijn Vrienden van de Ruiterclub?’).

Hoe kan ik Vriend worden?

Je kunt Vriend worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden naar rcbpenningmeester@gmail.com.

Tip: onder voorwaarden kan de Vriendenbijdrage aan de Ruiterclub fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor de voorwaarden op de site van de belastingdienst en neem contact op met het bestuur als je denkt aan de voorwaarden te voldoen.

Wij vragen je: word Vriend van de Ruiterclub en steun ons!