Topmenu

Lidmaatschapsvoorwaarden

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN RUITERCLUB BLOEMENDAAL

(1 januari 2016)

De volgende voorwaarden zijn bindend (prijswijzigingen voorbehouden):

1. Inschrijving

Als uw zoon/dochter in een les geplaatst kan worden, krijgt u een brief waarin staat:
a. per wanneer uw zoon/dochter geplaatst is in de lessen;
b. een registratienummer dat u bij correspondentie/betalingen moet gebruiken;
c. opgave van het bedrag dat u als inschrijfgeld verschuldigd bent;
d. opgave van het bedrag dat maandelijks betaald moet worden;

2. Contributie

Van  5 t/m 17 jaar     € 40,00 per maand  (In de contributie is begrepen één les van 45 minuten per week)
18 jaar en ouder       € 45,00 per maand  (In de contributie is begrepen één les van 45 minuten per week)
Inschrijfgeld              € 25,00 (éénmalig)
Kabouter lessen       € 30,00 per maand  (In de contributie is begrepen één les van 30 minuten per week)

Vanaf 01-01-2016 is het mogelijk om één les per maand in te halen (m.u.v. feestdagen) mits deze uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld is. Leden dienen zelf een inhaal les af te spreken met instructie.

Ook zijn losse lessen mogelijk voor (eventueel als losse lessenlid) ingeschreven leden:

  • onder de 12 jaar € 12,50
  • boven de 12 jaar € 15,00
  • privé les               € 17,50
  • of voor pensionners op hun eigen paard de helft van een normale losse les.

Proefles/kennismakingsles:

  • kabouters            € 10,00
  • onder de 18 jaar € 12,50
  • boven de 18 jaar € 15,00

3. Betaling

Middels een automatische incasso, die u heeft afgegeven aan de Ruiterclub, wordt de contributie rond de 22ste van de maand geïncasseerd.

Indien dit niet mogelijk is kunt u overleggen met de penningmeester over een alternatief, waarbij maandelijks administratiekosten ( € 2,50) worden berekend.

Bij 3 maanden contributie achterstand ontvangt u een eerste aanmaning, aan deze aanmaning zijn € 5,00 administratiekosten verbonden. Bij niet betalen binnen één maand na eerste aanmaning volgt een aangetekend schrijven, de kosten hieraan verbonden bedragen € 12,00.
Indien niet binnen één maand aan het tweede verzoek tot betaling wordt voldaan zijn wij genoodzaakt uw kind de lessen te ontzeggen en de vordering in handen te stellen van een gerechtsdeurwaarder. De kosten die aan dit incasso verbonden zijn, komen voor rekening van het lid of zijn/haar ouders of wettige vertegenwoordiger.

4. Beëindiging lidmaatschap

Mocht u na verloop van tijd het lidmaatschap wensen te beëindigen, dan kan dat uitsluitend schriftelijk (opsturen naar Ruiterclub Bloemendaal t.a.v. ledenadministratie) gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

5. Vakanties

Op zon- en feestdagen en 4 weken in de zomervakantie zullen er geen lessen worden gegeven. Ook kunnen er lessen uitvallen i.v.m. bepaalde jaarlijkse evenementen, zoals b.v. een te organiseren ponykamp, de Goudse Hofstedendagen etc., waarvoor geen verhaal is.
Verzuimde lessen kunnen niet worden ingehaald

6. Indeling lessen

Het hoofd instructie is verantwoordelijk voor het indelen van de lessen. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de rijlessen is 4 jaar. Op wat oudere leeftijd bestaat de kans dat een lid, eventueel in overleg met de ouders/verzorgers, wordt overgeplaatst naar een avondles; dit om jongere leden de kans te geven lid van onze vereniging te worden.

7. Veiligheid

Nadrukkelijk delen wij u mede dat uw zoon/dochter voor uw eigen rekening en risico paard/pony rijdt. Een verzekering daartoe dient naar eigen verantwoordelijkheid en wens afgesloten te worden.
Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en geschikt stevig schoeisel (bijv. paardrijlaarzen of lage laarzen met beenstukken [chaps]) is tijdens het berijden van een paard of pony verplicht. Doe bij twijfel over geschiktheid van cap en/of schoeisel van te voren navraag bij het hoofd instructie.

Om te gaan rijden, spreekt vanzelf dat de ruiter/amazone rijbekwaam moet zijn. Dit ter beoordeling aan degene die de les verzorgd.

8. Algemeen

Bij verhuizing dient tijdig een adreswijziging te worden doorgegeven.
Bij verzuim van de lessen wordt het lid dringend verzocht dit minimaal 24 uur van te voren te melden bij instructie. Voor mensen die zelfstandig lid worden, gelden dezelfde regels. Zij dienen deze voorwaarden te lezen met de gedachte dat waar zoon/dochter/kind staat, het gaat om zaken, die voor hen van toepassing zijn.

9. Geld-terug-regeling Gemeente Gouda
Het lidmaatschapsgeld (gedeeltelijk) vergoed krijgen? Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan dat met de Geld-terug-regeling van de Gemeente Gouda. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat inwoners van Gouda (voor inwoners van andere gemeenten: informeer bij uw gemeente) met een laag inkomen kunnen deelnemen aan allerlei culturele en sportieve activiteiten.
Hoe werkt het en wat zijn de voorwaarden?
Via bijgaande link komt u op de gemeente site en hier staan de voorwaarden, hoe het werkt en wat u terug kunt krijgen: www.goudagtr.nl
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met het bureau Geld-terug-regeling van de Gemeente Gouda.