Lidmaatschapsvoorwaarden

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN RUITERCLUB BLOEMENDAAL

(1 juli 2019) download hier

De volgende voorwaarden zijn bindend (prijswijzigingen voorbehouden):

 1. Inschrijving

Wanneer uw zoon/dochter in een les geplaatst kan worden, krijgt u een mailbericht waarin staat:

 1. per wanneer uw zoon/dochter geplaatst is in de lessen.
 2. een lidmaatschapsnummer dat u bij correspondentie/betalingen dient te gebruiken.
 3. opgave van het bedrag dat u als inschrijfgeld verschuldigd bent.
 4. opgave van het bedrag dat maandelijks geïncasseerd zal worden.
 1. Contributie per 1 juli 2019
Leeftijdscategorie Contributie per maand Lesduur
5 t/m 17 jarige € 43,15 45 minuten
18 jaar en ouder € 48,20 45 minuten
Inschrijfgeld € 25,- eenmalig  

 

 1. Betaling

Middels een automatische incasso, die u heeft afgegeven aan de Ruiterclub, wordt de contributie rond de 23ste van de maand geïncasseerd. Indien dit niet mogelijk is kunt u overleggen met de penningmeester over een alternatief, waarbij maandelijks administratiekosten worden berekend. Bij 3 maanden contributie achterstand ontvangt u een eerste aanmaning, aan deze aanmaning zijn € 5,00 administratiekosten verbonden. Bij niet betalen binnen één maand na de eerste aanmaning volgt een aangetekend schrijven, de kosten hieraan verbonden bedragen € 8,35. Indien niet binnen één maand aan het tweede verzoek tot betaling wordt voldaan zijn we genoodzaakt u of uw kind de toegang tot de lessen te ontzeggen en de vordering in handen te stellen van een gerechtsdeurwaarder. De kosten die aan dit incasso verbonden zijn, komen voor rekening van het lid of zijn/haar ouders of wettige vertegenwoordiger.

 1. Beëindiging lidmaatschap

Mocht u na verloop van tijd het lidmaatschap wensen te beëindigen, dan kan dat schriftelijk (opsturen naar Ruiterclub Bloemendaal t.a.v. ledenadministratie) of per mail naar lidmaatschaprcb@gmail.com. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand (dus wanneer u op de 11eof de 23evan een maand opzegt, geldt de volgende maand als ‘opzegmaand’ en wordt het lidmaatschap vanaf de daaropvolgende maand beëindigd).

 1. Vakantie

Op zon- en feestdagen en 4 weken in de zomervakantie zullen er geen lessen worden gegeven. Ook kunnen er lessen uitvallen i.v.m. bepaalde jaarlijkse evenementen, zoals b.v. een te organiseren ponykamp, de Goudse hofstedendagen etc., waarvoor geen verhaal is.

Wanneer u of uw kind een les niet kunt volgen, verzoeken u zich af te melden bij de instructie. Wanneer u tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) hebt afgemeld kan de gemiste les worden ingehaald behalve als de les op een feestdag valt.

 1. Indeling lessen

Het hoofd instructie is verantwoordelijk voor het indelen van de lessen. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de rijlessen is 5 jaar. Vanaf 5 jaar tot ongeveer 7 jaar zijn er smurfenlessen (45 minuten), in deze lessen wordt er geleerd hoe de kinderen een pony moeten poetsen en rijden ze ongeveer de helft van de les. Vanaf ongeveer 7 jaar stromen ze door naar gewone rijlessen waarin 45 minuten paardgereden wordt. Op wat oudere leeftijd bestaat de kans dat een lid, eventueel in overleg met ouders/verzorgers, wordt overgeplaatst naar een avondles, dit om jongere leden de kans te geven lid van onze vereniging te worden.

 1. Veiligheid

Nadrukkelijk delen wij u mede dat u of uw zoon/dochter voor uw eigen rekening en risico paard/pony rijdt. Een verzekering daartoe dient naar eigen verantwoordelijkheid en wens afgesloten te worden. Het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en geschikt stevig schoeisel (bijv. paardrijlaarzen of lage laarzen met beenstukken (chaps)) is tijdens het berijden van een paard of pony verplicht. Doe bij twijfel over geschiktheid van cap en/of schoeisel van tevoren navraag bij het hoofd instructie of instructie. Het is niet toegestaan deel te nemen aan de les, onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit ter beoordeling aan degene die lesgeeft.

 1. Algemeen
 • Bij verhuizing dient tijdig een adreswijziging te worden doorgegeven.
 • Bij verzuim van de lessen wordt het lid dringend verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij instructie.
 • Voor mensen die zelfstandig lid worden, gelden dezelfde regels. Zij dienen deze voorwaarden te lezen met de gedachte dat waar zoon/dochter/kind staat, het gaat om zaken, die voor hen van toepassing zijn.
 • Het dragen van dichte schoenen op het erf is verplicht voor iedereen dit geldt ook in de zomerperiode.
 • Leden worden verzocht ongeveer 15 minuten voor de aanvang van les aanwezig te zijn, in verband met het opzadelen van de pony’s. In principe worden de pony’s door de leden zelf opgezadeld. Als kinderen dit nog niet zelf kunnen, vragen wij de ouders daarbij te helpen, of kunt u oudere leden op de manege vragen om te helpen.
 • Wij vragen ouders van (jonge) kinderen zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig te zijn. Voor kinderen zijn de ponylessen erg leuk, maar soms ook spannend, dus is het vaak prettig als ouders in de buurt zijn. Ook kan dit i.v.m praktische hulp handig zijn; de instructrice kan de bak namelijk niet verlaten, en wanneer er iemand valt, of wanneer meerdere kinderen tijdens de les naar het toilet moeten, is het prettig als ouders even met hun kind kunnen meelopen.
 • De ruiterclub is een vereniging, dus een groot deel van de organisatie en activiteiten worden door vrijwilligers gedaan. Wij nodigen iedereen van harte uit om ook een bijdrage te leveren; dit kan bijvoorbeeld door lid te worden van het bestuur, een activiteit te organiseren, kleine klusjes te doen of te helpen bij het verzorgen van paarden en het onderhoud van het terrein.  
 1. Geld-terug-regeling Gemeente Gouda

Het lidmaatschapsgeld (gedeeltelijk) vergoed krijgen? Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan dat met de Geld-terug-regeling van de Gemeente Gouda. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat inwoners van Gouda (voor inwoners van andere gemeenten: informeer bij uw gemeente) met een laag inkomen kunnen deelnemen aan allerlei culturele en sportieve activiteiten.

Voor meer informatie gaat u naar: www.gouda.nl

Ook kunt u contact opnemen met het bureau Geld-terug-regeling van de Gemeente Gouda.