Verzorg(st)ersreglement

GEEN OPENSCHOENEN EN

TEENSLIPPERS OP DE MANEGE !!

Handboek verzorging

Dit is het Handboek Verzorging van de vereniging Ruiterclub Bloemendaal. In dit verhaal kun je bijna alles vinden dat te maken heeft met de rechten en plichten die je hebt als verzorg(st)er. Dan weet je waar je aan toe bent. Mochten er na het lezen van dit boekje nog vragen en of onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten, betreft het…

 • voerdiensten; ga dan naar de bestuursleden Verzorging;
 • paarden en pony’s; ga dan naar de bestuurslid Stalzaken;
 • instructie; ga dan naar de bestuursleden Instructie.

Er zijn drie zaken erg belangrijk:

 1. Dat de paarden/pony’s goed verzorgd worden;
 2. Dat iedereen plezier kan hebben in het verzorgen van een paard of pony;
 3. Dat stalzaken beslist over de paarden en pony’s.

Heb je nog vragen, stel ze dan!

 

Het paardengebed

Lieve baas,
Geef mij te eten en te drinken en zorg steeds voor mij.
Is de dagtaak volbracht, geef mij dan onderdak, een schoon bed en een ruime box.
Spreek veel tot mij, wees goed voor mij.
En ik zal u met vreugde dienen en van u houden.
Spaar mijn gevoelige mond, gebruik geen zweep als ik mijn best doe.
Wees niet ruw als ik u niet begrijp, maar geef mij de tijd om u te leren begrijpen.
En als u tevreden bent over mij, laat mij dan in uw tevredenheid delen.
Denk niet dat ik ongehoorzaam ben als ik niet naar uw hulpen luister.
Misschien is er iets niet in orde met het tuig, of hindert mij iets.
Dat kan ik u immers niet vertellen.
Onderzoek mijn mond als ik niet eet, mogelijk heb ik een zieke tand.
U weet wat dat een pijn kan doen.
zet mij niet vast en coupeer mijn staart niet, het is het enige wapen wat ik heb tegen vliegen of andere insecten.
Let op dat ik niet op de tocht of te warm sta, zonder uw hulp kan ik mij gewoonlijk niet verplaatsen.
En tot slotte lieve baas, als ik u niet meer tot dienst kan zijn,
laat mij dan niet verhongeren of kou lijden en verkoop mij niet.
Geef mij geen nieuwe baas die mij langzaam doodmartelt en mij onvoldoende eten geeft.
Maar wees goedhartig en geef mij een vlugge barmhartige dood.
Laat mij dit alles aan u vragen en beschouw het niet als oneerbiedig als ik dit doe.


 

Regels voor verzorg(st)ers

 • 10 Minuten voor dat de les begint waar de paard/pony in moet lopen moet die in de stal staan.
 • Begin pas met de verzorging van het paard/pony als diegene die het paard heeft bereden heeft afgezadeld in stal.
 • Tijdens het voeren dienen de paarden/ pony’s op stal te staan. Dit geldt ook voor het eten.
 • Paarden en pony’s mogen van stal en/of gepoetst worden:
  • ma, di, do, vrij van 15.00u tot 17.30u en van 18.30u tot 21.30u.
  • woensdag van 13.00u tot 17.30u en van 18.30u tot 21.30u.
  • zaterdag van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.
  • zondag van 13.00u tot 17.00u.

Om koliek en andere ziektes te voorkomen mag er niet extra worden gevoerd. Fruit en groente slechts in beperkte maten geven. Het voerschema is vastgesteld mede in overleg met de veearts, dit mag niet worden overtreden.

De verzorging bestaat uit…

 • Dagelijks poetsen van de vacht, met een vochtige spons de neusgaten, ogen en de staartwortel schoonmaken en de hoeven uitkrabben.
 • Op zondag het hoofdstel en zadel controleren op breuk of slijtage.
 • Eén keer in de maand alles schoonmaken met zadelzeep.
 • Reparaties aan tuigage moeten onmiddellijk gemeld worden bij stalzaken zijn deze er niet laat dan een briefje in het postvakje achter of schrijf het in het schriftje.
 • Sjabrak en singel moeten geregeld gewassen worden.
 • Elke week dienen drinkbak, voerbak, zoutblok en mestputje te worden schoongemaakt. (Controleer de drinkbak altijd met binnenkomen).
 • Geregeld de hele stal ontdoen van spinnenwebben.

Materialen die benodigd zijn voor de verzorging zoals halster en touw, borstels, hoevenkrabber enz. moeten zelf worden aangeschaft. Er mogen geen medicijnen of materialen op kosten van de Ruiterclub worden aangeschaft. Toedienen van medicatie mag alleen door of in opdracht van stalzaken.
Alle andere materialen zoals dekens, sjabrakken, hoofdstellen, zadels en gelpad worden door de manege danwel de eigenaar aangeschaft.


Taken van een verzorger

 • Dagelijkse verzorging paard/pony.
 • Voerdienst volgens voerrooster.
 • Onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden op de afgesproken tijden.
 • Op zondag (als je vrij mag rijden) de stal van je verzorgpony uitmesten.
 • Als je een bergpony verzorgt dan is het de bedoeling dat je na 14.15 uur samen de berg van drollen en losliggend hooi ontdoet.

Een verzorger is verplicht bij verhindering voor vervanging te zorgen. Hierbij moet je eerst een van je eigen verzorgers benaderen. Als die niet kunnen dan pas mag je een andere verzorger vragen. Het niet nakomen van taken (zonder geldige redenen/overmacht) kan niet worden getolereerd.

Bij het niet nakomen van afspraken of niet uitvoeren van taken kunnen de bestuursleden Verzorging of Stalzaken een schorsing opleggen.
Voor de voerdienst geldt dat zonder jullie de paarden en pony’s geen voer krijgen of niet op tijd voer krijgen. Daardoor kunnen ze ziek worden (koliek). Daarom zijn we heel streng op het goed uitvoeren van de voerdienst. En laten we eerlijk zijn, je krijgt er ook wat voor terug. Je mag je paard/pony poetsen en eens in de zoveel tijd vrijrijden.

Bij het niet komen opdagen voor de voerdienst of het afmelden met een ongeldige reden, gaat het als volgt:

 • 1x niet geweest is een waarschuwing tevens het inhalen van de gemiste voerdienst en een extra voerdienst (misschien had je het nog niet helemaal begrepen);
 • bij de tweede keer krijg je een gesprek met hoofd verzorging;
 • en als je daarna weer niet komt  dan krijg je een gesprek met het bestuur.

Verder kan het zijn dat je iets heel naars doet of respectloos bent naar de bestuursleden Verzorging. In dat soort gevallen krijg je een gesprek met het bestuur (liefst met je ouder/verzorger erbij) over het nemen van je verantwoordelijkheid.

De bardiensten worden gedaan door de ouders en/of verzorgers van de kinderen die 1ste of 2e verzorgers zijn. Ook voor vrijwilligers zoals het helpen bij evenementen doen wij een beroep op de ouders en/of verzorgers.


Voerdienst 
De tijden voor de voerdiensten zijn van maandag t/m vrijdag om 18:30 uur en  op zaterdagen zondag om 16.30u.
Er wordt hooi/kuil gevoerd en voor de stallen en de werf geveegd.

Zaterdag ochtend opstrooien van de stallen.
Zondagochtend hoef je als voerdienst niet op te strooien. Wel moeten de bergpony’s  helemaal uitgemest worden.
De andere activiteiten zijn:

 • Biks en hooi/kuil voeren,
 • Voor de stallen aanvegen;
 • Erf harken;
 • Nalopen van het terrein op plastic en andere materialen die er niet horen;
 • De mesthoop binnen de muren vegen;
 • Kruiwagens op 1 rij en gereedschap opruimen, naast de mesthoop;
 • Om 12 uur alle paarden hooi/kuil geven. (en in de winter  biks voeren)
 • Kantine schoonmaken.

Aanvangstijden:

 • zaterdag 8.00u
 • zondag/ feestdagen 8.30u
 • wedstrijden 7.30u

Vrij rijden
1e groep: 13:30 – 14:15 uur
Bergpony’s

2e groep: 14:15 – 15:00 uur
Bink, Prince, Twix, Owen, Red Bull, Candy en Apple

3e groep: 15:00 – 15:45 uur
Cisse, Fay, Tony, Divano, Wizz, Prago, Luna en Donna

Praktische zaken 
Spuitplaats

 • Alleen afspuiten , na overleg met Stalzaken, en nooit langer dan een kwartier.
 • Na gebruik de spuitplaats vegen en al het vuil verwijderen.
 • De spuitplaats is geen poetsplaats.
 • De wasbak in de binnenstal schoonhouden, dus als je er iets schoonmaakt het putje schoonmaken. Dit is i.v.m. verstoppingen.

Poetsen:

 • Poetsen niet in de Jail. Alleen poetsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Na het poetsen alles opruimen. (dit betekent ook de drollen)

Spullen

 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen worden er spullen uitgeleend en komen ze niet terug zoek de verantwoording bij de desbetreffende persoon.
 • JAT GEEN SPULLEN VAN ELKAAR OF VAN DE RUITERCLUB

 


Overige zaken 

 • Om 21.15 uur moeten de paarden en pony’s op stal staan.
 • Niet leden mogen de paarden en pony’s niet berijden.
 • Het bestuur kan een verzorger opdracht geven een stal te mesten of iets op te ruimen.
 • Als er tijdens een voerdienst iets niet goed gaat kan een verzorger verplicht worden om even te helpen.
 • Springen en losgooien is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.
 • Er mag niet met sporen of hulpteugels worden gereden zonder toestemming van instructie of stalzaken.
 • Weidegang wordt aangegeven door Stalzaken.
 • Tijdens de lessen kun je kijken in het juryhok en NIET in de bak.
 • Indeellijsten worden door instructie ingevuld.
 • Als 1ste en 2de  verzorger mag je 1× in de twee weken op zondag op je verzorgpaard vrijrijden mits er geen wedstrijd zijn. De derde verzorger 1x per kwartaal.
 • Als het jouw zondag is en er zijn wedstrijden dan wordt er verwacht dat jij je verzorg-pony  (evt. met de andere verzorgers) mooi maakt voor de wedstrijd en (als je er een hebt) zorgt voor een wit wedstrijdshabrak.
 • Paarden en pony’s (waarvan de Ruiterclub de eigenaar is) mogen niet van het terrein af tenzij er overleg en uitdrukkelijke toestemming is gegeven door het bestuur dit in verband met wettelijke aansprakelijkheid.
 • Voor het longeren kun je op zondag tussen 13.30 en 16.00 uur gebruik maken van de longeercirkels.

We hopen iedereen hier voldoende mee te hebben geïnformeerd zodat het voor iedereen veilig maar vooral gezellig is en blijft.
Want het motto van de Ruiterclub is en blijft:

“plezier in het paardrijden,voor iedereen!” 
(dus ook de paarden!)